Om forfatteren

Karsten Pultz, forfatter til bogen Exit Evolution, er opvokset i et ikke-religiøst hjem og lærte i en tidlig alder af sin far, at evolutionsteorien til fulde forklarede livets oprindelse og mangfoldighed. Gud og Bibelen var noget, som kun ubegavede og uoplyste mennesker troede på. Denne materialistiske forståelse af livets oprindelse er op igennem 1900-tallet ukritisk blevet understøttet af skolen og medierne, og naturligt nok forblev denne forståelse derfor forfatterens overbevisning i ca. 30 år.
I forbindelse med hjemmeundervisning af sine 3 børn opdagede han på internettet, at der findes videnskabsfolk, som ikke tror på Darwins teori. Nysgerrighed førte til en 8 år lang research i emnerne evolution og intelligent design, hvorefter han, overbevist af de videnskabelige facts, måtte forkaste evolution.
Karsten Pultz er i dag troende kristen. Overbevist af de videnskabelige facts, tror han på at livet er skabt af en intelligens meget lig vor egen, og et grundigt studie af kristendommens påstande overbeviste ham, at netop denne religion besidder de bedste historiske beviser og den bedste filosofiske sammenhængskraft.

Læs mere...