Kontroversen omkring ID

For dem, som for første gang dykker ned i emnerne evolution og intelligent design, er det nok værd at vide, at fremkomsten af en mere organiseret kritik af evolutionsteorien har resulteret i en heftig debat mellem dem, som ønsker at fastholde evolution som den enerådige teori, og dem, som mener, at teorien har udspillet sin rolle.
Darwins teori har altid været udsat for kritik, men først i de seneste ca. 25 år er der opstået en slags organiseret videnskabelig kritik, som altså går under betegnelsen intelligent design. Især bøgerne ”Darwins Black Box” af professor Michael Behe og ”Evolution: A Theory in Crisis” af dr. Michael Denton var med til at sparke gang i en mere omfattende kritisk analyse af evolutionsteoriens holdbarhed. De sidste 10 år er mængden af evolutionskritisk materiale så at sige eksploderet – ikke mindst på grund af den moderne forsknings afdækning af, hvordan tingene fungerer på det genetiske plan.

Evolutionstilhængernes kritik af ID har været skarp fra starten af og er blevet stærkt intensiveret, efterhånden som man har set denne nye teori vinde større og større popularitet. Da fundamentalistiske kristne altid har været modstandere af evolution, var første reaktion fra darwinisterne straks at affærdige ID med, at det blot var bibelsk kreationisme forklædt som videnskab. Man kategoriserede ID som kreationisme og håbede ved at sætte lighedstegn mellem ID og religion at afværge at skulle forholde sig til den fagmæssige relevante kritik af evolution, som ID-forskerne bragte på bane. Strategien var logisk: hvis ID-hypotesen er religion, behøver darwinisterne, som naturligvis beskæftiger sig med biologi, ikke forholde sig til den. Man afviste så at sige at skulle diskutere religion i laboratoriet.

Denne strategi med at sætte lighedstegn mellem ID og religion bliver stadig fastholdt, selvom den egentlig for længst har spillet fallit. Grunden til, at jeg kan hævde det, er, at alle argumenter fremsat af ID-forskere har været forsøgt tilbagevist i videnskabelige afhandlinger forfattet af både kendte og ukendte evolutionstilhængere. Man kan derfor ikke hævde, at ID er religion, netop fordi religiøse spørgsmål næppe ville blive forsøgt gendrevet i biologi-afhandlinger. Vi taler her om såkaldt ”peer reviewed” materiale – afhandlinger, som har været igennem en anerkendt akademisk proces, hvor indholdet vurderes af kompetente kolleger.

Peer review og ID er et helt kapitel for sig. ID-tilhængere er fra starten blevet udelukket fra at få afhandlinger igennem peer review-processen – igen på baggrund af påstanden om, at ID er religion. Dette har resulteret i en underrepræsentation af peer reviewede artikler, som forsvarer ID. Faktisk var det lidt af en genistreg at udelukke ID fra peer review. Fordi ID-afhandlinger i begyndelsen helt manglede i denne akademiske proces, kunne evolutionisterne samtidig bruge argumentet: Ingen ID-afhandlinger har været igennem peer review, derfor er ID ikke videnskab. En skøn cirkulær og selvopfyldende mekanisme: Vi tillader ikke ID-afhandlinger at komme til peer review, og samtidig kan vi så fortsat hævde, at ID ikke er videnskab, fordi ingen ID-afhandlinger er blevet godkendt til peer review.
Se evt.: http://www.richardsternberg.com/

Desværre for darwinisterne har der været enkelte akademiske kredse, som ikke rettede ind til højre, hvilket har resulteret i, at der i dag, på trods af den indædte modstand, eksisterer ca. 90 videnskabelige afhandlinger, som forsvarer eller nævner ID-hypotesen, som alle har været igennem peer review. Jeg vil fremhæve, at også en dansk artikel befinder sig på listen: Darwin’s Perplexing Paradox: Intelligent Design in Nature.
Se hele listen her: http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=10141

Gør vi status i dag, efter mere en 2 årtiers kontrovers mellem evolutionister og ID-folk, ser det rigtig godt ud for ID. De 90 peer reviewede artikler taler for, at ID er godt på vej ind i det gode akademiske selskab. Flere og flere videnskabsfolk får øjnene op for evolutionsteoriens mangler og tilslutter sig derfor ID-hypotesen. Processen går stadig trægt, da der stadig er et omfattende ”berufsverbot” på mange universiteter i den vestlige verden. Det kan være risikofyldt som biolog at bekende sig til ID, men mange trodser truslen om karriere-tab og springer ud af skabet som evolutions-kritikkere, måske fordi videnskabelig redelighed driver dem til at forkaste en teori, som ikke længere bakkes op af de videnskabelige data. Meget tyder på, at evolutions-dogmet stort set kun fastholdes, fordi et stort antal akademikeres indkomst, anseelse og videre avancementer afhænger af denne veletablerede vidensbasis.
Hierarkiet i den akademiske verden er styret af viden, og rokkes der ved denne viden, rokkes der også ved hierarkiet – dvs. er evolutionsteorien forkert, kommer alle de, hvis status bygger på viden om evolution, i vanskeligheder.

Modstanden mod ID har også for manges vedkommende at gøre med ideologi og verdensanskuelse. Der synes at være en overrepræsentation af ateister i akademia, hvilket giver problemer for ID, pga. de filosofiske implikationer teorien medfører. Jeg kender ingen tal fra Danmark, men i USA, hvor ID er opstået, og hvor den står stærkest, ligger antallet af ateister i den akademiske elite tæt på 90%. Så især derovre er en teori, som peger på skabelse, ikke velset i akademia.

Karsten Pultz