Intelligent Design

Hvad er Intelligent Design?

Intelligent design refererer til et videnskabeligt forskningsprogram såvel som til en samling af videnskabsfolk, filosoffer og andre akademikere, som søger efter beviser på design i naturen og universet som sådan.

Teorien ”Intelligent design” (forkortes til ID) fastslår, at visse egenskaber ved universet og levende ting bedst lader sig forklare med intelligens som årsag og ikke, som evolutionsteorien hævder, ved udirigerede processer (naturlig udvælgelse).

Gennem studie og analyse af systemers komponenter kan ID-forskeren afgøre, hvorvidt forskellige naturlige strukturer er et produkt af chance, naturlov, intelligent design eller en kombination af disse.

Forskningen udføres ved at observere typer af information, der er produceret af kendt intelligens (mennesker), og man forsøger herefter at finde objekter, som besidder samme informationsmæssige egenskaber som dem, man ved, er produceret af en intelligens. Intelligent design har benyttet denne videnskabelige metode til at opdage design i ikke-reducerbar komplekse biologiske strukturer, det specificerede komplekse informationsindhold i DNA, den livsunderstøttende fysiske arkitektur i universet (fine tuning) og den hurtige fremkomst af organismer med stor diversitet i den kambriske eksplosion.

Ovenstående er den officielle definition af ID, hentet fra Discovery institute og tilpasset det danske sprog. Søger man på internettet, vil man desværre mest støde på definitioner udarbejdet af modstanderne af ID. Man vil her løbe ind i ord som kreationisme og pseudovidenskab og et væld af degraderende ord, som har til hensigt på forhånd at miskreditere hypotesen.

Det må imidlertid fastslås, at det rimeligvis bør være fortalerne for ID, som selv må besidde retten til at definere deres hypotese. Og de, som måtte have interesse i at udforske ID nærmere, kan så efterfølgende afgøre, om ovenstående definition af ID stemmer overens med indholdet af de bøger, artikler og videnskabelige afhandlinger, som er forfattet af tilhængere af hypotesen.

Kritikere af evolutionsteorien forbeholder sig jo heller ikke ret til at definere denne, og sandhedssøgende mennesker bør være opmærksomme på det højst mistænkelige, der ligger i, at modstandere af ID som udgangspunkt forbeholder sig ret til selv at definere hypotesen. Hvor meget nemmere er det ikke at skyde en teori ned, hvis man selv får lov at definere den? Så vær opmærksom på dette misforhold, og lad ikke miskrediterende definitioner af ID afholde dig fra at undersøge dens påstande.

Karsten Pultz