Most scientists still cling to darwinism because of its grip on the educational system.

De fleste videnskabsfolk hænger stadig fast ved darwinismen på grund af det greb den har om uddannelsessystemet.

— Sir Fred Hoyle

The scientific world has been bamboozled into believing that evolution has been proved. Nothing could be further from the truth.

Videnskabsverdenen er blevet snydt til at tro, at evolution er blevet bevist. Intet kunne være fjernere fra sandheden.

— Sir Fred Hoyle